Privātuma politika

Privātuma politika

Šie privātpersonas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz pingas.lv mājas lapu. Ja nepiekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem, tad lūdzam pamest pingas.lv mājas lapu! Šīs lapas apmeklēšana nozīmē, ka Jūs piekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem.

Pingas.lv saglabā informāciju par saviem klientiem un interneta veikala pingas.lv apmeklētājiem un lietotājiem. Šāda informācija nesatur personiskus datus un tiek apstrādāta tikai statistikas nolūkos, lai veiktu dažāda veida uzlabojumus pakalpojuma sniegšanā.  Apmeklējuma statistikas veikšanai šī mājas lapa var izmantot arī tehnoloģiju, kas ļauj savākt arī zināma veida datus par izmantoto datoru (piemēram, lietotāja IP adrese, datora sistēmas versija, pārlūka tips, datu pārraides plūsma).

Personiska rakstura informācija

Pingas.lv dod iespēju mājas lapas apmeklētājiem reģistrēties kā lietotājiem. Reģistrējoties kā lietotājam, jāievada personiski dati par sevi (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālrunis u.tml). Pingas.lv izmanto šo informāciju, lai dotu iespēju lietotājam veikt pasūtījumus, izveidot un pārvaldīt savus darījumus.

Visus ievadītos datus Jums ir tiesības un iespējas vēlāk izmainīt vai izdzēst bez papildus saskaņošanas ar pingas.lv administrāciju. Pingas.lv ir tiesīgi izmantot klienta personiskos datus, lai sazinātos ar klientu, informētu viņu par darījumu virzību, papildus atlaidēm vai jaunām precēm un pakalpojumiem.

Pirms jebkura pasūtījuma un preču vai pakalpojumu piegādes pingas.lv ir tiesības pārbaudīt visu norādīto datu atbilstību realitātei. Pingas.lv atseko datus par reģistrēto lietotāju apmeklējumiem un pakalpojumu izmantošanu.

Trešās puses un drošība

Pingas.lv nenosūta personīga rakstura informāciju nevienai trešajai pusei bez Jūsu piekrišanas, ja vien to tieši nepieprasa likumdošana. Mēs esam pārliecināti, ka jebkura personīga rakstura informācijas nosūtīšanai un savākšanai jābūt pēc iespējas drošākai. Tomēr, diemžēl ir jāņem vērā, ka vienmēr pastāv zināms risks.

Personisko datu pieprasījuma forma  Tiesības tikt aizmirstam forma