Noteikumi par Distances līgumu

Noteikumi par Distances līgumu

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā pingas.lv nosaka LR Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” http://likumi.lv/doc.php?id=266462

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam.

Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

Prece ir jāatgriež pilnā komplektācijā un kvalitātē, kādā to ir piegādājis pingas.lv.

Preču atgriešana un apmaiņa:
Tiek nodrošināta atbilstoši LR likumdošanai (Patērētāju tiesību aizsardzības

likuma 10.pants - Distances līgums, 12.pants - Atteikuma tiesības u.c.).

Visiem attēliem ir informatīva nozīme. Prece var atšķirties no attēlā redzamās.

Garantija nav spēkā, ja:
- esi mēģinājis/usi novērst bojājumus;
- bojājums radies tīšas darbības rezultātā;
- bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks u.c.);
- precei esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus vai rezerves daļas;
 

Atteikuma tiesību izmantošanas un preču atgriešanas gadījumā, lūdzam ņemt vērā:

preci DRĪKST pārbaudīt, bet NEdrīkstat lietot;

preci jāatgriež nesabojātā oriģinālā iepakojumā;

atgrieztajai precei ir jābūt pilnā komplektācijā

 

Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%.